top of page

mpצפו במצלמה תרמית בעבודה

 מצלמה תרמית באנסטלציה

מצלמה תרמית לאיתור נזילות סמויות בצנרת המים

מסיעת בפתרון מהיר ויעיל לכל בעיה, ללא צורך בהרס, בחפירות ובלכלוך.

השימוש במצלמה תרמית מאפשר זיהוי נתיב חדירת המים, איתור מוקדי רטיבות בקירות, ברצפה ובתקרה, סימון תוואי הצנרת העוברת ברצפה או בקיר, גילוי כשלים באיטום, במרפסות, גגות, חדרי רחצה, ומרתפים ואיתור מוקדי דלף מים מתחת לרצפה.

סריקת צנרת המים במבנים, מאפשרת גילוי נזילות ונתיבי המים ברמת דיוק מרבית.

הבדיקה נכונה לכל סוגי הצנרות – פלסטיק, ברזל, נחושת וכו'.

הבדיקה מתבצעת בכל סוגי הרצפות והקירות במבנה. הבדיקות מתבצעות באמצעות הדמיה תרמית (שימוש במצלמה תרמית), בדיקות הצפה לניקוזים, צילום פנים צנרת ע"י החדרת סיבים אופטיים ועוד.

בסיום כל הבדיקות, תישלח ללקוח חוות דעת מומחה מפורטת הכוללת צילומים תרמיים צבעוניים וכן המלצות לפתרון הבעיות.

(ראה דו"ח לדוגמא) - 
חשוב לציין, כי הבדיקות מבוצעות ללא גרימת נזק למבנה או לסביבה, תוך שימוש במכשור ידידותי לסביבה.

:דוגמאות לאיתור נזילות באמצעות הדמיה תרמית

bottom of page